Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Κ.Ρ. – Θέματα και θέσεις του Ε.Κ.Ρ. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023


Advertisements

Συνεδρίασε σήμερα 5/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μμ, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Κ.Ρ. στα γραφεία του στην οδό Στεφάνου Καζούλη 30.

Advertisements

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η παρουσία αντιπροσωπείας της Διοίκησης του Ε.Κ.Ρ. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και ο καθορισμός του πλαισίου των διεκδικήσεων του Ε.Κ.Ρ.

Advertisements

Ειδικά για την περιοχή μας ζητάμε άμεσα:

Advertisements

· Άμεση στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Advertisements

· Επέκταση του επιδόματος ανεργίας σε προ μνημονίων επίπεδα (τουλάχιστον 5 μηνών)

Advertisements

· Επαναφορά του εφάπαξ στους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Advertisements

· Ένταξη των εργαζομένων του αεροδρομίου και των αμειβόμενων οδηγών ταξί στην εποχική απασχόληση.

Advertisements

· Καταβολή των ημερομισθίων των εργαζομένων που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης των πυρκαγιών.

Advertisements

· Καταβολή εξολοκλήρου του μηνιαίου μισθού σε αυτούς που εργάζονταν σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Advertisements

· Αδιαπραγμάτευτη είναι η θέση μας για 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ανάπαυση

Advertisements

 

Advertisements

Και σε γενικό πλαίσιο ζητάμε:

Advertisements

· Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια.

Advertisements

· Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με πολιτικές και μέτρα πλήρους και σταθερής απασχόλησης του εγχώριου εργατικού δυναμικού και ισότιμη ενταξιακή πολιτική για μετανάστες και πρόσφυγες. Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.

Advertisements

· Κατώτατο μισθό επαρκή και δίκαιο με αύξησή του σε ευρωπαϊκά επίπεδα και διαμόρφωση στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης. Επαναφορά της ρύθμισης του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αποκατάσταση του συνόλου του περιεχομένου και της καθολικής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και χωρίς διακρίσεις και σεβασμό των αποτελεσμάτων της.

Advertisements

· Αποκατάσταση του προστατευτικού πλαισίου και των εγγυήσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σύναψη κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ με αυξήσεις στις αποδοχές και αποκατάσταση/βελτίωση στους όρους εργασίας χωρίς εξαιρέσεις ως προς τη δεσμευτικότητά τους. Άρση

Advertisements

των φιλοεργοδοτικών εμποδίων στη διαδικασία επέκτασης της δέσμευσης των ΣΣΕ και στην πρόσβαση στη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία. Επαναφορά της 6μηνης παράτασης στην ισχύ των ΣΣΕ που λήγουν και της μετενέργειας όλων των όρων τους χωρίς εξαιρέσεις. Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και ενίσχυση της επιχειρησιακής του δυνατότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση στις διαδικασίες συμφιλίωσης, μεσολάβησης και διαιτησίας στα σωματεία και τους εργαζομένους σε όλη την επικράτεια.

Advertisements

· Σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και της άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Άμεση κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Κατάργηση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), της κρατικής αδειοδότησης για την ίδρυση και τη λειτουργία των συνδικάτων και την άσκηση των δικαιωμάτων συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Αυστηροποίηση των κυρώσεων στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

Advertisements

· Άμεση αποκατάσταση των θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων και της εργατικής προστασίας, με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία, θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας, κατάργηση των εξαιρέσεων στον κανόνα της Κυριακής αργίας. Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία και τις απολύσεις. Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις. Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ. Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια. Αυστηροποίηση

Advertisements

των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδοαυτοαπασχόλησης και των (υπ)εργολάβων.

Advertisements

· Προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές) και τις εξαναγκαστικές παραιτήσεις. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία ομάδων (νέοι, γυναίκες, εργαζόμενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+). Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές. Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Advertisements

· Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής, με άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόληψης και τις επαγγελματικές απαιτήσεις και τις επαγγελματικές άδειες και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με διασφάλιση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επέκταση των ΒΑΕ, υποχρέωση χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Αυστηρή (επαν)εξέταση της επάρκειας των Κανονισμών εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας. Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.

Advertisements

· Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των

Advertisements

επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας.

Advertisements

· Δημόσιο και δίκαιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές. Κατάργηση των μειώσεων των εργοδοτικών εισφορών και προστασία των συνταξιοδοτικών – κοινωνικοασφαλιστικών παροχών. Καμία πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης. Απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων.

Advertisements

 

Advertisements

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Advertisements

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisements

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Advertisements
AdvertisementsSource link

Advertisements
Scroll to Top