Μία εναλλακτική πρόταση για το καλώδιο του Α∆ΜΗΕ


Advertisements

|…Το καλώδιο µπορεί να ποντιστεί στη θάλασσα όπως συµβαίνει στην Ιταλία και το Ισραήλ…”

Advertisements

Το νεο έργο που σχεδιάζει ο Α∆ΜΗΕ για τη µεταφορά ρεύµατος απο τα ∆υτικά προς τα Ανατολικά της Κρήτης περιλαµβάνει 269 πυλώνες σε µια απόσταση περίπου 100 χλµ (Χανιά – ∆αµάστα) και δεκάδες χιλιόµετρα νέας οδοποιίας και υποέργων. Το αποτύπωµα που θα αφήσει στο περιβάλλον και συνάµα στον άνθρωπο ένα τέτοιο έργο ειναι ασσύληπτο.

Advertisements

Ακόµα και η υπογειοποίηση του έργου ειναι δύσκολη διότι το καλώδιο θα περάσει µέσα από κατοικηµενες περιοχές, θα γίνουν πολλές παρακάµψεις και πολλές ενστάσεις που θα καταλήξουν σε δικαστικές διαµάχες, πράγµα πολύ χρονοβόρο.
∆εν υπάρχει αδιέξοδο όπως αναφέρουν, υπάρχει λύση έτσι ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του φυσικού τοπίου αλλά και η έκθεση των πολιτών στην ακτινοβολία των πυλώνων.

Advertisements

Το καλώδιο µπορεί να ποντιστεί στην θάλασσα όπως συµβαίνει στην Ιταλία και το Ισραήλ. Στην Ιταλία ο ανάδοχος του έργου είχε συνεχή επικοινωνία µε το Υπουργειο Περιβαλλοντος και την τοπική κοινωνία. Ο διάλογος στις φάσεις σχεδιασµού και δηµόσιας διαβούλευσης είχε ως αποτέλεσµα περισσότερες από 120 συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε περιφερειακές και δηµοτικές διοικήσεις, συλλόγους και πολίτες.

Advertisements

Η υπογειοποίηση του καλωδίου θα ξεκινάει από τον Υποσταθµό Χανίων µέχρι την θέση προσαιγιάλωσης που θα επιλεγεί κατάλληλα, πιθανότατα ανατολικά του λιµένα της Σουδας. Απο εκεί συνεχίζει µε παράκτια πόντιση µέχρι τη θέση προσαιγιάλωσης του καλωδίου Αττικής – Κρήτης και κατόπιν χρήση της υφιστάµενης υπόγειας όδευσης µέχρι την ∆αµάστα. Για γίνει η µελέτη και το έργο χρειάζονται 2 µε 3 χρόνια.

Advertisements

Ορισµένοι αναφέρουν τον κίνδυνο του black out λόγω καθυστέρησης της µεγάλης διασύνδεσης (Αττικής – Κρήτης). Στις 04/03/2024 ψηφίστηκε ο νόµος Νόµος 5092 ( ΦΕΚ Α 33/04.03.2024 ) και στην συνέχεια εγκρίθηκε απο την Ευρωπαική Επιτροπή Ενέργειας που δίνεται παράταση στη λειτουργία των υπαρχοντων εργοστασίων µέχρι και το 2025. Για να καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού θα τοποθετηθούν συνολικά 80 MW, 20 MW στα Χανιά, 60 MW στον Αθερινόλακο και 3 αεριοστρόβιλοι το 2025. Οπότε θεωρητικά για τα δυο επόµενα χρόνια υπάρχει ενεργειακή επάρκεια. Αυτά τα δύο χρόνια είναι αρκετά για να γίνουν οι µελέτες πόντισης του καλωδίου και πιθανόν να χρειαστεί ακόµη ένας χρόνος για να υλοποιηθεί το έργο.

Advertisements

∆εν είναι δυνατόν ο Α∆ΜΗΕ να διαφηµίζει έργα µε υποβρύχια καλώδια κατά µήκος της Αδριατικής για να συνδεθεί µε την Κεντρική Ευρώπη ή αντίστοιχα έργα για Κύπρο, ∆ωδεκάνησα κ.λπ. και να µην είναι σε θέση να εξαλείψει κάθε πρόβληµα όχλησης προς το βόρειο τµήµα της Κρήτης, µε ένα έργο σαν αυτά που προσφάτως υλοποιήθηκαν στην Ιταλία (σκέλος του αγωγού Tyrrhenian Link από Νάπολη µέχρι Σικελία) ή έχουν εξαγγείλει στο Ισραήλ (παράκτια ποντιση από τον βορρά προς το νότο της χώρας)
Όλα είναι θέµα πολιτικής βούλησης και συµφερόντων!

Advertisements

*Ο Κώστας Ηλιάκης είναι πρόεδρος εργαζοµένων ∆ΕΗ ΧΑΝΙΩΝ

Advertisements

Source link

Advertisements
Scroll to Top