Δράκος Στέφανος – Απολογισμός Έργου

[ad_1]

Σε συμφωνία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ανέλαβε την 26η Μαΐου 2021 τη μεταστέγαση του Κτηματολογίου Ρόδου. Σε υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης, προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν τα κάτωθι:

 • Η σύνταξη και δημοσίευση στη Διαύγεια με αρ. πρωτ. Α3δ/Γ.Π.οικ.58152/23.09.2021 της κοινής απόφασης των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας, σύμφωνα με την οποία παραχωρήθηκαν ατελώς κατά χρήση κτηριακές εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου στο Δήμο Ρόδου και διατέθηκαν επίσης προς χρήση το ισόγειο και ο Α΄ όροφος στο Κτηματολόγιο, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος,
 • Η ολοκλήρωση των εργασιών, όπως αυτές μνημονεύονται στο με αρ. 14/2020 πρακτικό της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Αναγκαίους Χώρους Στέγασης – Καταλληλότητα του Κτηματολογίου Ρόδου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Η έκδοση/έγκριση Πιστοποιητικού/Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου,
 • Η έκδοση οικοδομικής άδειας και τακτοποίησης αυθαιρέτων κατά την κείμενη Νομοθεσία,
 • Η έκδοση βεβαίωσης στατικής επάρκειας μηχανικού,
 • Η ανάληψη των εξόδων διαμόρφωσης του κτηρίου, της μεταφοράς των υπηρεσιών, καθώς και όλων των σχετικών φόρων και τελών,
 • Η ολοκλήρωση όλων των τεχνικών εκθέσεων και προϋπολογισμών για την κίνηση της διαδικασίας μεταφοράς του Κτηματολογίου,
 • Η παράδοση υλικού για τις ανάγκες συσκευασίας των προς μεταφορά αρχείων,
 • Η κατασκευή και παράδοση πλήρως ανακαινισμένου και σύγχρονου ακινήτου για τις ανάγκες του Κτηματολογίου,
 • Η ολοκλήρωση καθαρισμού του χώρου και
 • Η παραλαβή των συσκευασμένων εγγράφων, επίπλων κτλ. η μεταφορά αυτών και η παράδοσή τους στο νέο χώρο.

Η μεταστέγαση του Κτηματολογίου Ρόδου από τον παλιό στο νέο χώρο, όπου και λειτουργεί, ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα και επιτυχώς.

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»

[ad_2]

Source link

Scroll to Top