Από το έτος 2021 η ρύθμιση «πατέντα» για διαγραφή κεφαλαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΔΕΥΑ Ρόδου!!!


Advertisements

Την 21η Απριλίου 2021 προβλέφθηκε για πρώτη φορά έκπτωση επί του συνόλου ληξιπρόθεσμων οφειλών που όμως ακυρώθηκε με επίκληση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την 29η Νοεμβρίου 2021!

Advertisements

Πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης διαγραφής οφειλών προς την ΔΕΥΑ Ρόδου με ρυθμίσεις που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα λόγων πρόβλεψης για εκπτώσεις επί του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του κεφαλαίου, φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα η «δημοκρατική».
Το ζήτημα, που αποτελεί αντικείμενο προκαταρκτικής εξετάσεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, έχει βάθος.
Θυμίζουμε ότι έχει παραγγελθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της κακουργηματικής απιστίας και της παραβάσεως καθήκοντος στην Πταισματοδίκη Ρόδου από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατόπιν των δημόσιων καταγγελιών που έγιναν για τις διαγραφές αλλά και τους διακανονισμούς οφειλών που ζημίωσαν την ΔΕΥΑ Ρόδου.

Advertisements

Η ΔΕΥΑ Ρόδου διαχρονικά λαμβάνει μέτρα και πολιτικές για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων και συσσωρευμένων οφειλών από την κατανάλωση νερού.
Με την υπ’ αρίθμ. 319/05.06.2020 απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης είχε επιληφθεί του θέματος και έλαβε απόφαση επί εισηγήσεως του τότε γενικού διευθυντή κ. Γιώργου Υψηλάντη.
Ο κ. Υψηλάντης είχε εισηγηθεί ειδικότερα την λήψη έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας της επιχείρησης τονίζοντας τότε πως η αναμενόμενη μείωση των εσόδων θα ανέλθει στο ποσό των -5.992.568,51€ και το ποσοστό μείωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά θα φθάσει το 30%.
Ψηφίστηκε έτσι κατόπιν εισηγήσεως του κ. Υψηλάντη έκπτωση συνέπειας εξόφλησης οφειλών προς τη ΔΕΥΑΡ, που προέβλεπε μεταξύ άλλων για προηγούμενες μη διακανονισμένες οφειλές πελατών προς τη ΔΕΥΑΡ, που θα εξοφληθούν το αργότερο έως και την 30η/6ου/2020, μείωση 12% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων).
Προέβλεπε ακόμη πως στοιχεία της οφειλής, όπως το πάγιο και οι τόκοι που υπολογίζονται έως και την ημερομηνία εξόφλησης, δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας.
Ενώ ίσχυε η ως άνω ρύθμιση το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου την 21η Απριλίου 2021 σε τακτική του συνεδρίαση (Αριθ. Απόφασης: 117/21-04-2021) έλαβε απόφαση επί νέας εισηγήσεως του τότε γενικού διευθυντή κ. Γιώργου Υψηλάντη για την έκπτωση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΡ.
Στην εισήγηση αναφέρονται τα παρακάτω:
«Οι συγκεντρωμένες απαιτήσεις της Επιχείρησης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Η εξόφλησή τους είναι δυνατή είτε με διακανονισμό βασισμένο στις ισχύουσες ρυθμίσεις είτε με εφ’ άπαξ καταβολή. Για την εφ’ άπαξ εξόφληση ωστόσο θα πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους υπόχρεους. Για το λόγο αυτό είχε ληφθεί η με αριθ. 319/05.06.2020 απόφαση, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
Με την παρούσα εισηγούμαι, τα κάτωθι:
1/ Η παρ. Β της με αριθ. 319/20 και η σχετική παράταση ισχύος της με την απόφαση 583/20 παύουν να ισχύουν.
2/ Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τις 31/12/2020 που οι υπόχρεοι επιθυμούν να τις εξοφλήσουν εφ’ άπαξ, χορηγείται έκπτωση επί του συνόλου της ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής ως ακολούθως:

Advertisements

Ύψος Ληξιπρόθεσμης Οφειλής Έκπτωση
Έως και 10.000,00€                          12%
Από 10.001,00 έως και 30.000,00€ 15%
Από 30.001,00 έως και 100.000,00€ 18%
Από 100.001,00 έως και 250.000,00€ 20%

Advertisements

Από 250.001,00€ έως και άνω Ποσοστό καθοριζόμενο κατά περίπτωση με απόφαση Δ.Σ.
και πλαφόν το 30%.
3/. Τα παραπάνω θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση καταναλωτών, με ενεργούς διακανονισμούς τους οποίους αποφασίζουν να διακόψουν και να εξοφλήσουν εφ’ άπαξ το ποσό που τους απομένει να καταβάλουν. Στην περίπτωση αυτή προφανώς δεν ισχύει η προϋπόθεση της 31.12.2020.
4/ Η απόφαση που θα ληφθεί, να έχει ισχύ έως 31.12.2021.»
Ακολολυθησε διαλογική συζήτηση και κατά πλειοψηφία των μελών που ήταν στην συνεδρίαση (μειοψήφησε κ. Ε. Καρανικόλας) έγινε δεκτή η εισήγηση.
Ηταν τότε και η πρώτη φορά που προβλέφθηκε έκπτωση επί του συνόλου ληξιπρόθεσμης οφειλής, ουσιαστικά δηλαδή, έκπτωση και επί του κεφαλαίου της οφειλής!.
Η ρύθμιση αυτή «έτρεξε» ως την 29η Νοεμβρίου 2021 όταν σε τακτική συνεδρίαση του δ.σ. παρουσία του δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, μέλους τότε της δημοτικής πλειοψηφίας (από την συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2021 απουσίαζε) ελήφθη απόφαση για την ακύρωση των προβλέψεων της ρύθμισης αυτής με επίκληση γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία αναφέρθηκε εξάλλου και ο νέος πρόεδρος της επιχείρησης κ. Σωτήρης Βαγιανός.
Ο κ. Υψηλάντης στην συνεδρίαση αυτή έθεσε υπόψη του Δ.Σ., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14320/29-11-2021 έγγραφο του διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Α. Σταμάτη, με το οποίο εισηγείται, τα παρακάτω:
«Σχετικό: Γνωμοδότηση 4/2018 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Κε διευθυντά, σύμφωνά με τις δυνατότητες που αναγνωρίζονται στις ΔΕΥΑ για ρυθμίσεις των απαιτήσεών τους με την παραπάνω γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδόθηκε σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνεται:
Α) Η διαγραφή των τόκων υπερημερίας στο σύνολό τους στην εφάπαξ εξόφληση διακανονισμένης ή ανοικτής οφειλής καταναλωτή.
Β) Η διαγραφή μέρους των τόκων των εντόκων ρυθμίσεων που τήρησαν τη δέσμευσή τους.
Προτείνεται ποσοστό μείωσης 50% των τόκων. Το ποσό της μείωσης θα εξοφλεί αντίστοιχο ποσό από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.
Η ελάφρυνση αυτή επιβραβεύει τους συνεπείς καταναλωτές και παρέχει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επωφεληθούν εξοφλώντας έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους».
Ακολούθως ελήφθη η παρακάτω απόφαση:
«Α) Τη διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων στο σύνολό τους, στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης διακανονισμένης ή ανοικτής οφειλής καταναλωτή.
Β) Τη διαγραφή του 50% των τόκων και προσαυξήσεων σε ρυθμιζόμενες οφειλές που εξυπηρετούνται κανονικά.
Η ελάφρυνση αυτή επιβραβεύει τους συνεπείς καταναλωτές και παρέχει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επωφεληθούν τακτοποιώντας έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους».
Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα και η προηγούμενη απόφαση είχε παύσει να ισχύει και ήταν θεωρητικά γνωστές οι προβλέψεις της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κι ενώ ο κ. Υψηλάντης δεν ήταν πλέον γενικός διευθυντής το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης προχώρησε σε «γενναίες» αποφάσεις για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Εχοντας υπόψιν συγκεκριμένα ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι σε περιπτώσεις εφ’ άπαξ καταβολής οφειλών πέραν της διαγραφής των προσαυξήσεων οι οφειλέτες θα είχαν ξανά ως bonus και «κούρεμα» επί της κύριας οφειλής.
Μόνο που πλέον το «κούρεμα» προέκυπτε σαφώς και όχι αορίστως όπως τον Ιούνιο του 2020…
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑ Ρόδου ως επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου όφειλε να μεριμνήσει για την μη παραγραφή των οφειλών σε 5ετία και με την αρχική ρύθμιση που έλαβε προέβλεψε πέραν της διαγραφής τόκων σε περίπτωση εφ’ άπαξ καταβολής να υπάρξει κλιμακωτή διαγραφή κύριας οφειλής.
Η αρχική απόφαση του έτους 2022 προέβλεπε διαγραφή του 50% της κύριας οφειλής για το έτος 2017 και κλιμακωτά ως 10% για το έτος 2021 ενώ η απόφαση του Αυγούστου του 2023 προέβλεπε κάθετα μείωση της κύριας οφειλής κατά 50%.
Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου την 10η Αυγούστου 2023 με την υπ΄αρίθμ. 520/2023 ομόφωνη απόφασή του τροποποίησε την υπ΄αρίθμ. 511/2022 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έκτακτη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας παλαιών οφειλών» ως εξής για την εφάπαξ καταβολή παλαιών οφειλών:
«Σε περίπτωση εφ’ άπαξ καταβολής οφειλών για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί έως 31/12/2022:
1. Θα αφαιρείται το 100 % των τόκων για όλους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία της εφάπαξ καταβολής (συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών που εκδόθηκαν το 2022).
2. Για οφειλές που αφορούν λογαριασμούς οι οποίοι έχουν εκδοθεί:
2.1 πριν την 31/12/2018 θα γίνεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και όλων των εξαρτημένων κονδυλίων του λογαριασμού.
2.2 μέσα στο έτος 2019 θα γίνεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και όλων των εξαρτημένων κονδυλίων του λογαριασμού
2.3 μέσα στο έτος 2020 θα γίνεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και όλων των εξαρτημένων κονδυλίων του λογαριασμού
2.4 μέσα στο έτος 2021 θα γίνεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και όλων των εξαρτημένων κονδυλίων του λογαριασμού
2.5 μέσα στο έτος 2022 θα γίνεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και όλων των εξαρτημένων κονδυλίων του λογαριασμού
3. Η ισχύς της παρούσας θα είναι έως 31/12/2023».
Το πως τηρήθηκαν οι παράνομες σε κάθε περίπτωση προβλέψεις εκπτώσεων επί κυρίας οφειλής σε εφ’ άπαξ καταβολές οφειλών που όμως έγιναν με μεταχρονολογημένες επιταγές αυτό αποτελεί ακόμη μια πτυχή της ίδιας όμως υποθέσεως, το ίδιο σοβαρή, που αγγίζει και αιρετούς.

Advertisements
AdvertisementsSource link

Advertisements
Scroll to Top